Hemşin’de Taş Ocağı İstemiyoruz

Taş Ocağı İstemiyoruz Hemşin'de Naiboğlu firması tarafından Levent (Çonço) küynde yapılmak istenen taş ocağına karşı yöre halkı olarak karşı çıkıyoruz. Taş ocağının yapılmak istendiği alan 5 köyün temiz su ihtiyacının karşılandığı ve kadimden beri bal üretimi için önemli bir doğal alandır. Taş ocağı yapılmak istenen alan Hemşin'deki Arı Padişahı olarak bilinen ve kayaların arasında arıların yaşadığı bilinen alandır. Hemşinliler ve doğal bal üretimi için önemli olan bu alanın taş ocağı olarak kullanılacak olması yaşam alanlarımıza saldırıdır. Taş ocağına; Levent Köyü halkı adına, Levent köyü muhtarı tarafından açılan davayla itiraz edilmiştir. Tarafların dinlendiği duruşmada Levent köyü adına davacı vekilliği yapan Cömert Uygar Erdem; Taş Ocağının Hemşin'de yapılmaması gerektiğinin gerekçelerini sunmuştur. Dava, sonra kararı bildirilmek üzere sonlandırılmıştır.