Biz Kimiz

Hemşin Yaşam Derneği

Hemşin Yaşam Derneği, Rize ili Hemşin ilçesindeki yerel çalışmalara müdahil olmak için bir grup Hemşinli tarafından oluşturulmuştur. Derneğe katkı sağlayan kişiler yereldeki ve gurbetteki Hemşinlilerin sorunlarına çözüm olmayı, Hemşin düşüncesini bir gelecek projesi olarak ele alıp kalkınmaya yönelik, bozulmaya karşı çalışmalar yapmayı, geleceğe yaşanılabilir bir Hemşin kazandırmayı hedeflemişlerdir.

Bu hedefler ışığında sivil toplum olmanın önemi ortaya çıkmıştır ve dernek; bu düşünceye gönül vermiş kişileri çatısı altında birleştirmeyi hedeflemektedir.

Derneğin amacı; doğayı, kültür ve kültür varlıklarını, yöre halkının kollektif çalışmasıyla korumak ve tanıtmak; yörenin eğitim kültür ve turizm yönünden gelişmesini; ekonomik ve sosyal kalkınmasını ve Hemşinliler arasındaki toplumsal dayanışmaya sivil toplum düzeyinde doğrudan katkıda bulunarak, katılımcı demokrasinin olgunlaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda;
1. Yöremizin kültür ve kültür varlıkları üzerine çalışmalar yapmak, yerel kültürün tanıtımına katkı sağlayacak her türlü etkinlik ve organizasyonu planlamak
2. Yöremizin turizm potansiyelini doğal yaşama uygun ve bölge halkının refahı doğrultusunda kullanmak
3. Yöremizin başlıca sorunlarına (yol, kanalizasyon, çöp vb.) doğal yapıyla uyumlu şekilde, bölge halkının azami katsını alarak alternatif çözümler üretmek, kamuoyu oluşturmak.
4. Yöremizde yapılacak her türlü plan, proje ve düzenlemenin bölge halkının katılımı ve karar mekanizmalarında söz sahibi olacağı şekilde organize edilmesine katkı sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile bu amaç doğrultusunda faaliyet yürütmek.
5. Bölge yaşamını tehdit eden ve kamu yararına aykırı olduğu düşünülen her türlü faaliyet ve proje konusunda kamuoyuna bilgi vermek
6. Yöremizde yaşanan ve yaşanabilecek olan doğal afet vb. durumlarda yöre halkının yararı doğrultusunda yardım ve dayanışma faaliyetleri düzenlemek.
7. Temel insan haklarından olan çevre hakkını düzenleyen Ulusal ve Uluslar arası hukuk kuralları çerçevesinde, Dünya ve insanlar açısından kabul edilemez ve sürdürülemez nitelikte çevre sorunlarına sebep olan her tür idari ve/veya özel işlem, eylem, karar, uygulamaya karşı, her tür meşru ve yasal etkinlikler ve hukuki girişimlerde bulunmak.
derneğin çalışma konularını oluşturmaktadır.

Derneğin kurucu yönetim kurulu Tuğba Yazıcı (Ortaköy), Özdemir Kutlu(Zuğa), Ebru Yıldız(Tepan), Nazım Kalkan(Tepan), Ahmet Mesut Toroslu(Tecina), Oğuz Koray Ferah(Çanava), Aydan Çakır(Zuğa)’dan oluşmaktadır.

Dernek 24 Ocak’ta ilk Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmiştir. Yeni Yönetim Kurulu Hemşin için çeşitli projeler üretmekte ve hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.