Teşekkür ve Kamuoyuna Duyuru!

Derneğimizin kuruluşunda iyi dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize ve dostlarımıza teşekkür ederiz. teşekküryazı Hemşin Yaşam Derneği olarak yerelde kaybolmakta olan değerlerimize sahip çıkmak ve kültürümüzü, tabiatımızı, yaşam alanlarımızı gelecek nesillere taşımak; kanayan bir yara olarak gözümüzün önünde duran Hemşin gerçeğini, hayallerimizle bütünleştirip gerçeklik zemininde ele alarak çözüm odaklı işler başarmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız.
Hemşin sevdasını içinde yaşatan herkesin desteğini alarak; derneğimizin tüzüğündeki ilkeler ışığında belirleyeceğimiz yolda, bu zorlu hayali birlikte gerçekleştirebilmeyi umut etmekteyiz. Derneğimiz çatısı altında yapılan tüm çalışmalar gönüllülük esasıyla dernek üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalar, çalışma gruplarının gözetiminde, yönetim kurulunun bilgisi dahilinde gerçekleşir ve dernek kendi içinde şeffaf bir işleyişe sahiptir. Dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi almak isteyen kişi veya kişiler yönetim kurulundan konuyla ilgili bilgi talebinde bulunabilirler. Sosyal medya ya da kamuoyuna açık gayriresmi alanlarda dernek adının kötüye kullanılarak içine sokulmaya çalışılan tartışma ortamları suç teşkil etmektedir ve hukuki boyutta değerlendirilecektir. Dernek herhangi bir şekilde sosyal medya üstünden 3. şahıslarla muhattap olmaz ve herhangi bir şekilde konuşma hakkı doğacak konularda kendini muhattap kabul etmez ve cevap vermez. Sağlıklı bir iletişim için hemşehrilerimizi dernek çatısı altında görmek bizleri mutlu edecektir. Daha güzel bir Hemşin için, Hemşin Yaşam Derneği...