Hemşin’de Salih Örsoğlu tarafından gerçekleştirilmesi planlanan, 3 adet taş ocağı için Rize Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Çevresel Etki Değerlendirmesi GEREKLİDİR” kararı almıştır. İlerleyen süreçte Halk Katılımlı bir toplantı gerçekleştirilecek ve yöre halkının görüşü alınacaktır. Projenin önemli çevresel boyutları ile Halkın Katılımı toplantısındaki görüş ve öneriler göz önüne alınmak suretiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi nihai kararı verilecektir.

Tüm Halkın konudan haberdar olup yaşam alanlarını savunabilmesi için kamuoyuna duyurulur…
ced01

harita1

ced02

harita2

ced03

harita3

Araç çubuğuna atla