Taş Ocağına “ÇED GEREKLİDİR” kararı…

Hemşin'de Salih Örsoğlu tarafından gerçekleştirilmesi planlanan, 3 adet taş ocağı için Rize Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü "Çevresel Etki Değerlendirmesi GEREKLİDİR" kararı almıştır. İlerleyen süreçte Halk Katılımlı bir toplantı gerçekleştirilecek ve yöre halkının görüşü alınacaktır. Projenin önemli çevresel boyutları ile Halkın Katılımı toplantısındaki görüş ve öneriler göz önüne alınmak suretiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi nihai kararı verilecektir.
Tüm Halkın konudan haberdar olup yaşam alanlarını savunabilmesi için kamuoyuna duyurulur... ced01 harita1 ced02 harita2
ced03 harita3