Hopa Sel Felaketi

Basına ve Kamuoyuna, Artvin / Hopa'da yaşanan sel felaketinin ardından 8 yurttaşımız hayatını kaybetmiş , 1 yurttaşımız ise sel sularına kapılarak kaybolmuştur. hopasel01 Yaşanan bu facia ne bölgemiz, ne de ülkemiz açısından ilk olma özelliğini taşmaktadır. Facianın ardından yapılan "500 yılda bir görülecek facia" , " bir yıllık yağış 4 saatte düştü " açıklamaları yaşanan felaketin gerçek nedenlerini ortaya koymadığı gibi , kamuoyunda felaketin önlenemez bir olay olduğu algısı yaratma amaçlıdır .Oysa ki bu olay ne basit bir doğal felaket açıklamasıyla geçiştirilebilir, ne de kader ve kaza olarak adlandırılabilir. hopasel02
Yaşanan olayın açık bir cinayet olduğu ortadadır! Yüzlerce HES'le toprakları parçalanan, ormanları tahrip edilen , akarsu yatakları beton bariyerlerle daraltılan , binlerce metre yükseklikte rant amaçlı yol projeleri ile tüm doğal dengeleri altüst edilen bölgemizde bu ve benzeri faciaların yaşanması tehlikesi her an sürmektedir. Milyonlarca yılda oluşan doğal denge inşaat şirketlerine rant yaratmak, bölge topraklarını yabancı sermayeye satmak, günü kurtaran siyasi projeler yaratmak amacıyla bozulmaktadır. Bu gidişata son verilmediği takdirde, binlerce metre yüksekte yok edilen ormanlar nedeniyle oluşan sel baskınları ve toprak kaymaları şehirleri dolduracaktır. Islah adı altında beton bariyerlerle sıkıştırılan dere yatakları ilk taşkında yerleşim yerlerini yıkacaktır. Yol yapıyoruz denilerek doldurulan Karadeniz ilk fırtınada sahillerini geri alacaktır. Bu doğanın intikamı değildir! Doğa intikam almaz, doğa dengesini bulur! hopasel03 Faciada hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın acılı ailelerine sabırlar diliyor, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Benzer faciaların yaşanmaması için sadece doğayı değil insanlarımızı da katleden rant projelerine son verilmesini talep ediyoruz."