Bir Gelecek Hemşin Çalıştayı Kitapçığı Yayınlandı!

15-17 Şubat tarihleri arasında Hemşin'de gerçekleştirdiğimiz "Bir Gelecek Hemşin" çalıştayı kitapçığı yayınladı. Konuşmaların tam metni olan kitapçığa ulaşmak için tıklayınız. Basılmış kitapçığı derneğimizden temin edebilir ya da bilgi@hemsinyasamdernegi.org.tr adresine ad-soyad, adres ve adet bilgisi paylaşarak adresinize karşı ödemeli gönderilmesini talep edebilirsiniz.    

Bir Gelecek Hemşin Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Hemşin'in yerel dinamiklerinin irdelenmesi, örnek modellerin incelenmesi ve öneriler geliştirilmesi için düzenlenen "Bir Gelecek Hemşin Çalıştayı" 15-17 Şubat 2019 tarihlerinde Hemşin'de gerçekleştirildi. Çalıştay süresince farklı alanlarda uzmanların sunumlarına yer verildi. 1. Gün İlk Sunum Trabzon Araştırma Enstitüsünde Araştırmacı Dr. Mustafa Zengin tarafından gerçekleştirildi. Dr. Mustafa Zengin sunumunda "Doğu Karadeniz’de Akarsular Üzerindeki Çalışmaların Karadeniz Alabalığı Ve Diğer Sucul Ekosistemlerde Olası Etkileri"ni ele aldı. Akarsu üstündeki yapıların sucul yaşamı tehdit etmesinden bahsetti. Yapılan çalışmaların ölümcül sonuçlar doğurduğunu ele aldı. İkinci Sunum Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Küresel Çevre Fonu, Küçük Destek Programı Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun tarafından gerçekleştirildi. Gökmen Argun sunumunda "Datça Bozburun Yarımadası Örneği"ni ele alarak, yerelde yapılan ve yapılabilecek çalışmaları anlattı. Günün son sunumu Doğa Koruma Merkezi Vakfı, Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray Lise tarafından gerçekleştirildi. Yıldıray Lise "Sürdürülebilir Kalkınma ve Korunan Alanlar" üstüne bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'deki korunan alanlardan ve koruma alanlarındaki kırsal kalkınma örneklerinden bahsetti. Gün sonunda gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla Çevresel, Kurumsal, Ekonomik ve Sosyal alanda Hemşin ile ilgili tespitler, sorunlar ve ihtiyaçlar ele alındı. Çalışma gruplarına ayrılan katılımcılar, her bir sorun alanıyla ilgili çözüm önerileri geliştirdi. 2. Gün Günün ilk sunumunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim üstüne çalışan Prof. Dr. Ali Kemal Ayan tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ali Kemal Ayan "Sürmeli Ekolojik Köy Örneği"ni ele aldı. Sürmeli Ekolojik köyünün organik üretim ve kalkınma yolculuğunu katılımcılarla paylaştı. İkinci Sunum kalkınma alanında çalışmalar gerçekleştiren Mustafa Bektaş tarafından gerçekleştirildi. Mustafa Bektaş "Kalkınma Temelli Kırsal Turizm, Nallıhan Öyküsü"nü katılımcılarla paylaştı. Nallıhan'ın 20 yılı aşkın süredir kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmaları paylaşan Mustafa Bektaş, Hemşin için de yapılması muhtemel öneriler sundu. Üçüncü Sunum Eko Turizm Derneği Başkanı Emre Karabacak tarafından gerçekleştirildi. Emre Karabacak "Hemşin'de Nasıl Bir Turizm" konulu sunumunda turizmin tehlikelerinden ve nasıl yönetilmesi gerektiğinden bahsetti. Eko turizm konusunda örnek uygulamalardan bahseden Emre Karabacak, Hemşin'de turizm faaliyetlerinden önce turizmin sürdürülebilirliği için doğru alt yapı çalışmaları ve koruma bilinci oluşturulması gerektiğini vurguladı. Günün son sunumunu Rastgele Amatör Olta Balıkçıları Derneği, Başkan Yardımcısı Fikret Burak Kalaç Gerçekleştirdi. F. Burak Kalaç sunumunda "Olta Balıkçılığının Barındırdığı Sosyo-Ekonomik Potansiyel"i ele aldı. Rekreasyonel balıkçılığın Dünya'daki uygulamalarını anlatan F. Burak Kalaç, Hemşin'de de uygulanabilirliğinden ve bunun kırsal kalkınma açısından Hemşin için önemli bir kaynak olabileceğinden bahsetti. Günün sonunda katılımcılarla yapılan grup çalışmalarıyla; Hemşin'in gelişimi yönünde öneriler ortaya kondu. Hemşin Platformu oluşturularak yerel kalkınma üstüne çalışmalar yapılması, Sosyalleşme alanları oluşturulması, Hemşin için bir vizyon belirlenmesi, Hemşin Kültürü'nün korunması şeklinde grup önerilerinin detayları katılımcılarla paylaşıldı. 3. Gün İlk sunum Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Eski Müdürü Yelgin Mesci tarafından gerçekleştirildi. Yelgin Mesci Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin, Türkiye’de uyguladığı ilk bölgesel kalkınma modelinin hikayesi anlatıldı. İkinci sunum Mimar Yrd Doç Dr. Mustafa Reşat Sümerkan tarafından gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat Sümerkan "Kültür ve Kültür Varlıkları" sunumunda doğal, somut ve somut olmayan kültür varlıklarının neler olduğundan bahsetti ve Hemşin'de nasıl bir koruma yöntemi izlenebileceğinin örneklerini verdi. Üçüncü sunum Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Planlama Anabilim Dalından Doç. Dr. Ersin Türk tarafından gerçekleştirildi. Doç. Dr. Ersin Türk İmar Mevzuatı ve Mekansal Planlama üstüne açıklamalarda bulundu. Hemşin'in içinde bulunduğu Kentsel Dönüşüm sorunsalıyla ilgili izlinmesi gereken yolla ilgili önerilerde bulundu. Günün ve çalıştayın son sunumu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendsiliği Fakültesi, Orman Mühendisliği, Orman Ekonomisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu tarafından gerçekleştirildi. Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu "Kalkınma-Doğa Koruma Çelişkisi" üstüne yaptığı sunumunda ekolojik problemleri ele aldı. Özellikle Karadeniz bölgesindeki tahribattan bahsederek, sürdürülebilirlik için yapılması gereken çalışmalar için öneriler sundu. Çalıştay boyunca her biri birbirinden önemli sunumlar gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonucu olarak; Hemşin Vadisi ve Kapalı Havzası’nda yapılması gereken; toplu örgütlenme ve işbirliği kültürünü simgeleyen bir yapı hayata geçirilmelidir. Devamında tüm doğal kaynakların mevcut durum analizi ve sosyo-ekonomik analizlerin haritalanması yapılmalıdır. Hemşi’nin vizyon ve misyonunu yine Hemşin’in karar vereceği bir oluşum vadiyi koruyucu plan ve stratejileri hazırlamalı ve nihayetinde gelecek için öncelikleri belirlemelidir. Dışardan her türlü göç, yatırım ve tepeden planlama riskli bir yaklaşımdır. Kültürün, doğanın ve insanın değişmediği bir Hemşin için eğitim ve mevcut insan kaynağı geliştirilmelidir. Çalıştayın planlanmasından, gerçekleştirilmesi ve raporlanmasına varıncaya kadarki süreçte destek olan tüm paydaşlara teşekkür ederiz.  

Bir Gelecek Hemşin Çalıştayı

  Facebook   Hemşin Kaymakamlığı'nın ve Hemşin Belediyesi'nin katkılarıyla, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle "BİR GELECEK HEMŞİN ÇALIŞTAYI"nı gerçekleştiriyoruz.
Geleceğe yaşanılabilir bir Hemşin bırakmak için; • Sürdürülebilir kırsal kalkınma modelleri, • Turizm örnek uygulamaları, • Doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliği, • Su kaynaklarının verimli kullanımı ve sucul yaşam, • İklim değişikliği ve etkileri, • Kültür ve kültür varlıklarının devamlılığı, • Şehircilik alt yapısı ve planlama konularını ele aldığımız çalıştayımızı 15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Hemşin'de yapacağız. Çalıştayımızda ilgili konularda çalışmakta olan akademisyen ve uzmanların sunumlarına ve atölye çalışmalarına yer vereceğiz. Sınırlı sayıda katılımcının yer alabileceği çalıştayımıza başvuru formunu 10 Şubat 2019 tarihine kadar doldurarak katılım başvurusu yapabilirsiniz. Bilgi için: calistay@hemsinyasamdernegi.org.tr adresine yazabilirsiniz. Not: Çalıştay süresince ikram ve öğle yemekleri tarafımızca karşılanmaktadır. Şehir dışından gelecek katılımcılar için yol ve konaklama masrafları karşılanmamaktadır.

15-17 ŞUBAT 2019

BİR GELECEK HEMŞİN ÇALIŞTAYI PROGRAMI

15 Şubat 2019 - Cuma

Saat Açıklama
09:00 Açılış ve Kayıt
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
10:00-10:15 Çay Arası
10:15-11:00 Yıldıray LİSE – Sürdürlebilir Kalkınma ve Korunan Alanlar
11:00-11:15 Çay Arası
11:15-12:00 Gökmen ARGUN - Sivil Alanın Koruma Çalışmalarına Katkısı - Datça Bozburun Yarımadası Örneği
12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-13:45 Dr. Mustafa ZENGİN - Doğu Karadeniz’de akarsular üzerindeki çalışmaların Karadeniz alabalığı ve diğer sucul fauna üzerine olan etkileri
13:45-14:00 Çay Arası
14:00-14:45 Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU - Kalkınma-Doğa Koruma Çelişkisi Bağlamında Yöre Turizminin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler
14:45-15:00 Çay Arası
15:00-17:00 Atölye Çalışmaları
17:00-17:00 Günün Değerlendirmesi
   

16 Şubat 2019 - Cumartesi

Saat Açıklama
09:30 Günün Açılışı
10:00-10:45 Prof. Dr. Ali Kemal AYAN - Organik Tarım Sürmeli Ekolojik Köyü Örneği
10:45-11:00 Çay Arası
11:00-11:45 Mustafa BEKTAŞ - Kalkınma Temelli Kırsal Turizm Öyküsü "Nallıhan"
10:45-12:00 Çay Arası
12:00-12:45 Emre KARABACAK - Hemşin’de Nasıl Bir Turizm
12:45-13:45 Öğle Yemeği
13:45-14:30 F. Burak KALAÇ - Olta Balıkçılığının barındırdığı sosyo-ekonomik potansiyel
14:30-14:45 Çay Arası
14:45-17:00 Atölye Çalışmaları
17:00-17:30 Günün Değerlendirmesi
   

16 Şubat 2019 - Cumartesi

Saat Açıklama
09:30 Günün Açılışı
10:00-10:45 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN - Kültür ve Kültür Varlıklarının Devamlılığı
10:45-11:00 Çay Arası
11:00-11:45 Yrd. Doç. Dr. Ersin TÜRK - Şehircilik Altyapısı ve Şehir Planlama
10:45-12:00 Çay Arası
12:00-12:45 Doç. Dr. Bahar Çiçek KURDOĞLU – Greenways Planlaması
12:45-13:45 Öğle Yemeği
13:45-14:30 Meltem YILMAZ - Fonlar ve Hibeler
14:30-14:45 Çay Arası
14:45-16:00 Atölye Çalışmaları
16:00-16:30 Günün Değerlendirmesi
16:30-17:00 Genel Değerlendirme - Teşekkür ve Kapanış
   

Taş Ocağına “ÇED GEREKLİDİR” kararı…

Hemşin’de Salih Örsoğlu tarafından gerçekleştirilmesi planlanan, 3 adet taş ocağı için Rize Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Çevresel Etki Değerlendirmesi GEREKLİDİR” kararı almıştır.

Yok Olan, Yanan Geleceğimizdir!

Trabzon Sürmene’den yolu geçen herkes bilir. Çamburnu, sahile kadar uzanan muhteşem sarı çam ormanıyla sayılı habitatlardan birisiydi. Birisiydi diyoruz çünkü; eşine ender rastlanır bu doğa harikası şaibeli yangınla kül oldu!

Hemşin’de HES İstemiyoruz!

Şaraksel Elektrik Firması tarafından Hemşin deresi üstende yapımı planlanan HES projesinin ÇED olumlu raporuna karşı dava açılmıştı. Mahkeme kararı doğrultusunda davaya bilir kişi atandı. Dün mahkeme heyeti keşif için Hemşin’deydi.

Hemşin, Derene Sahip Çık

Hemşin deresi üstünde yapılması planlanan HES projesinin ÇED olumlu raporu iptali kararı için bilir kişi 24 Ekim saat 14:00 de Hemşin’e keşfe gelecek, bu keşif sonucunda Hemşin’in kaderi belli olacaktır.

Kitap Kampanyası

Hemşin Yaşam Derneği olarak uzun zamandır gerçekleştirmeyi tasarladığımız projeyi artık yaşama geçiriyoruz ve bu aşamada siz kitapseverlerin desteğine ihtiyacımız var.

Hemşin Yaşam Derneği Proje Yazma Eğitimindeydi

Hemşin Yaşam Derneği olarak, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin Yüz Yüze Destek Atölyeleri programına katıldık. Bu program kapsamında 2 tam gün boyunca, nasıl proje geliştirileceğine ve bir projenin geçerli olabilmesi için izlenmesi gereken yollara dair bilgiler edindik.

Balık Geçişlerine İzin Vermeyen Bentler

Hemşin’de, büyük dere üstünde yapımı halen devam etmekte olan bir bent çalışması bulunmakta. Hemşin merkezinden biraz yukarıda devam eden bent çalışmasının, dere ile gelen rüsubatın engellenmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor ve dere üstüne bu bentlerden 4 adet yapılması planlanıyor.

Hemşin Spor Kulübüne Logo Desteği

Hemşin Yaşam Derneği olarak kurumsal kimlik kazanmak isteyen, Hemşin Spor Kulübüne kurumsallaşması yönünde destek olduk. Derneğimizin Medya ve Tasarım bölümü Hemşin Spor Kulübünün yardım çağrısına cevap vererek logo tasarımı yapmıştır.

Doğu Karadeniz Yaylalarına Ne Olacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinin kültür ve turizm potansiyelleri, sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı Kültür ve Turizm Bölge Çalıştayı’na, birçok hükümet yetkilisi katıldı.

BİMER Cevapları

Hemşin Yaşam Derneği olarak, çeşitli kurumlardan Hemşin’de yapılmış ya da gelecekte yapılması düşünülen projeler hakkında BİMER kanalıyla bilgiler edindik. Edindiğimiz bilgilerin tüm Hemşinliler tarafından bilinmesinin uygun olacağını düşündüğümüzden, projelerle ilgili kurumlardan tarafımıza ulaştırılan bilgileri kamuoyuyla paylaşıyoruz.

İlk Genel Kurulumuz Gerçekleştirdik

Hemşin Yaşam Derneği olarak ilk Genel Kurul Toplantımızı 24 Ocak 2016 Pazar günü, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde; Rize, İstanbul, İzmir ve Ankara’da yaşayan Hemşinlilerin katılımıyla gerçekleştirdik.

Araç çubuğuna atla