Hemşin’de HES İstemiyoruz!

hesistemiyoruz Şaraksel Elektrik Firması tarafından Hemşin deresi üstende yapımı planlanan HES projesinin ÇED olumlu raporuna karşı dava açılmıştı. Mahkeme kararı doğrultusunda davaya bilir kişi atandı. Dün mahkeme heyeti keşif için Hemşin'deydi. Firmanın yapacağı yıkıma karışılık üreteceği elektrik miktarının komik denilecek bir oranda olduğu santral için, Hemşinlilerin evlerinin yıkılacağını, tarihi konaklarının istimlak edileceğini, çaylıklarının hafriyat alanı olarak kullanılacağını öğrendik.
Projede dere tünel içine alınarak sucul yaşama zarar verileceği, derenin geçtiği havzanın da sudan mahrum edileceği sorunuyla bir kere daha karşı karşıya geldik. Hemşinlinin ana geçim kaynağı olan çaylıklarının tahribatına, kadimden beri kullandığı su hakkından mahrum bırakılmasına, doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesine karşı tüm duyarlı Hemşinliler mahkeme heyetiyle birlikte keşif alanında yaşamı ve yaşam alanlarını savundular. Hemşinli mahkeme heyetine neden HES istemediğini anlattı. Eğer dere yoksa "pulli ala" da yok, eğer dere yoksa "degeman" da yok, mısır unu da yok, eğer dere yoksa oradan su içen hayvanlar da yok, eğer dere yoksa yaşam da yok... Hemşin'in geleceğini düşünen tüm Hemşinliler olarak "Hemşin'de HES istemiyoruz." Dün bilir kişi ile birlikte keşif alanlarında olan, deresine sahip çıkan, bilinç ve sorumluluk sahibi tüm Hemşinlileri de sevgiyle kucaklıyoruz...