Hemşin Deresinde Tekrarlanan Balık Ölümleri

Hemşin Tekrarlanan Balık Ölümleri
10 Haziran'da yaşanan kitlesel balık ölümlerinin ardından bugün yine derede balık ölümleri tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer analiz etmek üzere dereden ölü balık numunelerini almıştır.
Hemşin deresinde halen inşaatı devam eden karayolu ve dere ıslah çalışmaları bulunmaktadır. İnşaatlar esnasında firmalar beton mikserlerini dere içinde yıkamakta, beton malzeme dere yatağı değiştirilmeden dereye dökülmektedir.
Deremizin serbestçe akması ve tekrarlanan balık ölümlerinin önüne geçilmesi için tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.