Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI: Madde 1: Derneğin adı “Hemşin Yaşam Derneği ”dir. Kısa adı “HEMYADER”dır. DERNEĞİN MERKEZİ: Madde 2: Derneğin merkezi Rize ili, Hemşin ilçesidir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3: Dernek yöremizin doğasını (yeşil alanlar, akarsular, vahşi yaşam, endemik türler vb.), kültür ve kültür varlıklarını, yöre halkının kollektif çalışmasıyla korumak ve tanıtmak; eğitim kültür ve turizm yönünden gelişmesini; ekonomik ve sosyal kalkınmasını ve Hemşinliler arasındaki toplumsal dayanışmaya sivil toplum düzeyinde doğrudan katkıda bulunarak, katılımcı demokrasinin olgunlaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda;
  1. Yöremizin kültür ve kültür varlıkları üzerine çalışmalar yapmak, yerel kültürün tanıtımına katkı sağlayacak her türlü etkinlik ve organizasyonu planlamak
  2. Yöremizin turizm potansiyelini doğal yaşama uygun ve bölge halkının refahı doğrultusunda kullanmak
  3. Yöremizin başlıca sorunlarına (yol, kanalizasyon, çöp vb.) doğal yapıyla uyumlu şekilde, bölge halkının azami katsını alarak alternatif çözümler üretmek, kamuoyu oluşturmak.
  4. Yöremizde yapılacak her türlü plan, proje ve düzenlemenin bölge halkının katılımı ve karar mekanizmalarında söz sahibi olacağı şekilde organize edilmesine katkı sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile bu amaç doğrultusunda faaliyet yürütmek.
  5. Bölge yaşamını tehdit eden ve kamu yararına aykırı olduğu düşünülen her türlü faaliyet ve proje konusunda kamuoyuna bilgi vermek
  6. Yöremizde yaşanan ve yaşanabilecek olan doğal afet vb. durumlarda yöre halkının yararı doğrultusunda yardım ve dayanışma faaliyetleri düzenlemek.
  7. Temel insan haklarından olan çevre hakkını düzenleyen Ulusal ve Uluslar arası hukuk kuralları çerçevesinde, Dünya ve insanlar açısından kabul edilemez ve sürdürülemez nitelikte çevre sorunlarına sebep olan her tür idari ve/veya özel işlem, eylem, karar, uygulamaya karşı, her tür meşru ve yasal etkinlikler ve hukuki girişimlerde bulunmak.
Tüzüğün tamamı için tıklayınız.